• ทำไม พืชดัดแปลงพันธุกรรม จึงต้านทานโรคได้ 

   บุญญานาถ นาถวงษ์ (2548)
   เมื่อพูดถึง "พืชดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัส" เราคงจะเคยได้ทราบกันมาพอสมควรแล้วว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชโดยการนำเอาชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม หรือยีนของไวรัสที่เป็นสาเหตุโรค เข้าไปแทรกรวมไว้กับ ...
  • ทำไมกลางวัน ไม่เห็นดาว 

   สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์ (2553)
   “เฮ้ย ! ดูนัั่นสิ” เด็กคนหนึึ่งชีี้ชวนให้พืื่อนดูด้วยท่าทีตืื่นเต้น เพืื่อน ๆ ตอบสนองการชีี้ชวนโดยการพยายามเพ่งมองตามทิศทางทีี่เพืื่อนชีี้ “ดูนัั่นเห็นไหม มีดาวอยูบ่นฟ้าด้วย” เพืื่อน ๆ พยายามเพ่งมองอีกครัั้งเพืื่อให้เห็น ...
  • ทำไมต้อง แอล-คาร์นิทีน 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   ในสังคมวิทยาศาสตร์ เราควรสร้างและส่งเสริมนิสัยอยากรู้อยากเห็น อยากทำความเข้าใจ อยากค้นหามาให้ได้ซึ่งคำตอบให้กับคนในสังคม ตามปกติในแต่ละวันเรามักมีเรื่องให้ชวนคิดชวนสงสัยมากมาย เช่น วันหนึ่งเมื่อได้ยินชื่อ แอล-คาร์นิทีน ...
  • ทำไมต้องใช้ตัวอย่างสัตว์ ในการเรียนชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2554)
   จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ...
  • ทำไมปอกหัวหอมแล้วน้ำตาจึงไหล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   ใครเคยปอกหัวหอมแล้วน้ำตาไม่ไหลบ้าง คิดว่าทุกคนต้องเคยน้ำตาไหลจากการปอกหัวหอมแน่ ๆ ทราบหรือไม่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในหัวหอมมีสารอะไรที่ทำให้เราน้ำตาไหล และมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
  • ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงแก่? 

   ปทิต จตุพจน์ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / สำหรับมนุษย์แล้ว ความชราภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสาเหตุของความชรามีหลายสาเหตุมาก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงมาในบทความนี้
  • ทำไมเราต้องกินผัก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
   ทำไมหนูต้องกินผัก เป็นคำถามง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ หลายคนชอบถาม เพราะต้องการเหตุผลมาสนับสนุนเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่จะให้เขากินผัก ซึ่งเขาไม่ชอบเลย...
  • ทิศ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2563-03)
   การรู้จักทิศช่วยไม่ให้หลงทาง ทิศหลัก 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก (E ; East) ทิศตะวันตก (W ; West) ทิศเหนือ (N ; North) และทิศใต้ (S ; South) โดยทิศตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับทิศใต้ และเส้นตรงที่ต ...
  • ที่ระลึกในวาระครบรอบเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์ 

   สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (2531)
   ศาสตราจารย์ ม.ร.ว พรรคพงค์สนิท สนิทวงศ์ อดีตผู้ชำนาญสาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ทุน พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ ปั้นฝันเด็กไทย เติบใหญ่สู่นักวิทย์แถวหน้า 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-03-04)
   สสวท. ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิกโอกาสให้เยาวชนผู้รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีในอนาคต เข้ารับทุนโครงการ พสวท. และทุนโอลิมปิกวิชาการ ...
  • ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สำหรับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

   นวรัตน์ อินทุวงศ์; อรทัย เรืองสมบัติ (2556)
   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันคณิ ...
  • ท่องโลกแห่งอัจฉริยะตอน แอบมองไต้หวันจากจุดเริ่มสู่การพัฒนาเด็กอัจฉริยะ 

   ทวินันท์ มาลา (2556)
   ท่องโลกแห่งอัจฉริยะ ตอน แอบมองไต้หวัน จะพาท่านย้อนไปพบกับการพัฒนาในอดีต ที่ส่งผลให้ปัจจุบันไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอัจฉริยะ ได้รับรู้จุดเปลี่ยน เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงปัญหา ...
  • ท้องฟ้าจำลองรังสิตกับภาพยนตร์แอนิเมชันใหม่ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2552)
   วันนี้ขอพาเกาลัดไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (ท้องฟ้าจำลอง รังสิต)
  • ท้าทายความคิดกับวิทยาศาสตร์ในสวนสนุก 

   รัชนันท์ เพชรจำนงค์ (2557)
   เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนสนุกกันมาบ้างแล้วและถ้าให้พูดถึงสวนสนุก คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแต่ความสนุกสนานเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ แต่สวนสนุกในแบบของ นักเรียนทุนพสวท. นั้นแตกต่างออกไป พวกเขาต่างให้คว ...
  • ธรณีวิทยา เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจโลก 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   การศึกษาเรื่องธรณีวิทยา (Geology) เป็นการบูรณาการวิทยาการสาขาต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลก เช่น หิน ดิน แร่ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ...
  • ธรรมชาติการเรียนรู้กับการสอนวิทยาศาสตร์ 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2545)
   ความอยากรู้อยากเห็นคือแรงผลักดันโลก
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (2554)
   หลายครั้งเราจะพบทัศนะของคนในสังคมไทยที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย (0-6 ปี) ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร และถูกมองว่าสถาวะการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างจากของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเรียนรู้...
  • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
   เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...
  • ธาตุกลุ่มแพลทินัมคือธาตุใด 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ธาตุแพลทินัมคืออะไร เมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน มนุษย์ไม่รู้จักธาตุแพลทินัม ไม่รู้ว่าธาตุแพลทินัมคืออะไรและมีคุณค่าเพียงใด รู้แต่เพียงว่ามันเป็นสารปนเปื้อนในธาตุเงินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทุกคนทราบแล้วว่า แพลทินัม (Platinum: ...
  • ธุรกิจซื้อขายมลพิษ 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   ปี พ.ศ. 2546 เกิดไข้หวัดนก ระบาดหนัก ทำความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก และต่อมาเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุจนสามารถติดต่อมายังมนุษย์