• ตามไปดูการเดินทางของผู้แทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ประเทศอาร์เจนตินา 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย (2556)
   ในปีนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2555 ที่จัดขึ้น ณ เมืองมาร์เดลปลาตา ประเทศอาร์เจนตินา ในการเดินทางครั้งนี้ผู้เขียนได้พบกับความประทับใจหลาย ๆ อย่าง จึงอยากแบ่งปัน ...
  • ตามไปดูคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ โอ้โฮ มหัศจรรย์ เกี่ยวข้องกันได้ไง 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ สสวท. จับมือกับเว็บไซต์ วิชาการกดอทคอม และบริษัท ปตท. จำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษา และครั้งที่ 4 ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ตามไปดูครูวิทย์ คณิต รวมพลังพัฒนาวิชาชีพเติมไฟการสอน 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2554)
   หน้าหนาวนี้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากภูมิภาคต่าง ๆ กว่า 2,000 คนร่วมใจเดินทางขึ้นเหนือ สู่มาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมงานการประชุมวิชาการ (วทร.20)
  • ตามไปดูนักวิทย์น้องโชว์ผลงานดีๆ ปีละครั้ง ในงานประชุมวิชาการ พสวท. ครั้งที่ 21 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   เด็กทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กต่างก็ทยอยโชว์ผลงานในสาขาวิชาต่าง ๆ กันอย่างไม่ขาดสาย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้น
  • ตามไปดูวัยใสปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ ร.ร. ประภัสสรวิทยา จ. ชลบุรี 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2552)
   สสวท. ได้จัดทำ "ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามแนวทาง สสวท." ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2550 ตามโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
  • ตามไปดูเยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   เมื่อโลกขาดสมดุลเพียงหนึ่งอย่างจะเกิดผลกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม!!
  • ตารางมหาสนุก Bingo บิงโก 

   ธนากร ปริญญาศาสตร์; ทศธรรม เมขลา; ณภาภัช วุฒิพีรพร (2561-11-01)
   เมื่อวันที่ 16-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ...
  • ตำนานเอฟีดรีน 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2550)
   พบกันอีกครั้งครับ อากาศขณะที่นั่งจรดนิ้นจิ้มดีดสร้างต้นฉบับก็ร้อนได้ที่ มีพายุฤดูร้อนแวะเวียนเข้ามเป็นระยะ ๆ ร้อนทั้งอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิการเมือง และอุณหภูมิข่าวบ้านการเมืองที่ร้อนระอุ และมีข่าวหนึ่งซึ่งเกี่ยวกัยเจ้าขอ ...
  • ต้นตาล กิจกรรมบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 

   กาญจนา ฐิติพีรวัฒน์; สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
   ตัวอย่างของการสอนเรื่องระบบและการสอนแบบเชื่อมโยงหรือการจัดกิจกรรมบูรณาการ ที่ัดขึ้นโดยคณะครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรง" โดยใช้เรื่องใกล้ตัว เรื่องในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย
  • ต้นหญ้ามหัศจรรย์ 

   มลุลี พรโชคชัย (2550)
   “หญ้านั้น มีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษและหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรง ๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมีลำต้นติดกันหนาแน ...
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (1) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   แสงเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน ในขณะที่แสงเลเซอร์มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของทุกคน กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแสงเลเซอร์มีอันตราย ...
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (2) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   ชุดกิจกรรมเรื่อง แสงเลเซอร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย 3 กิจกรรม มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในg ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ที่กำลังมีบทบาทในช ...
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (3) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์สองกิจกรรมแรกที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและหลักการกำเนิดของแสงเลเซอร์ โดยสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมที่ 3 นี้ เป็นการนำเสนอแนว ...
  • ถนนเทคโนโลยี เส้นทางที่ไร้ขีดจำกัด 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี ถ้าลองสำรวจรอบตัว จะพบว่าในทุกอณูของวิถีชีวิตเรามีเทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต และด้านเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและมหภาค ...
  • ถนัดขวาหรือซ้าย บอกได้ด้วยอัตราส่วน 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2562-07-02)
   หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า ทำไมร่างการของเราจึงมีความถนัดทางด้านขวาหรือซ้ายไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การใช้มือหยิบจับหรือขีดเขียน ซึ่งบางคนก็ถนัดการใช้มือขวา และบางคนก็ถนัดการใช้มือซ้าย
  • ถอดรหัส ผ่านข้อสอบวิทย์-คณิต ออนไลน์ 

   ยศวดี ฐิติวร (2559)
   เมื่อได้ยินคำว่า "ระบบการสอบออนไลน์" หลายคนคงสงสัยและมักถามว่า "ระบบการสอบออนไลน์" คืออะไรบางคนอาจเข้าใจว่ามีระบบการจัดสอบ แล้วยังมีการจัดสอบแบบออนไลน์อีกด้วย แล้วสอบวิชาอะไร? ใครจะต้องเข้ามาสอบ?
  • ถั่วงอกริมโขง 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2552)
   ถั่วงอกต้นขาว ๆ อวบ ๆ ที่หลายคนชอบทานกับผักไทย หอยทอด หรือก๋วยเตี๋ยวชนิดต่าง ๆ นั้นเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน วิตามินบี วิตามินซี รวมทั้งแร่ธาตุ อย่างแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก อีกทั้งยังมีกากใยเช่นเด ...
  • ถ้าจะลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ทำได้อย่างไร 

   กนกศักดิ์ ทองตั้ง (2558)
   ถ้าเรานำใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่บ้านเราได้รับ 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา มาดูกันว่าเราเสียค่าไฟฟ้าไปเดือนละเท่าไร และในแต่ละเดือนเราเสียค่าไฟฟ้าเป็นอย่างไร แล้วลองคิดกันต่อไปอีกว่าการที่เราจะจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำไ ...
  • ถ้าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 

   สมรศรี กันภัย (2551)
   หากผู้อ่านมีความสนใจที่จะศึกษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องและควรต้องคำนึงถึงคือ ลักษณะสภาพแวดล้อมและกิจกรรมบริเวณสองฝั่งของลำน้ำ เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ...
  • ถ้ำสวย 

   เบณจวรรณ ศรีเจริญ (2551)
   คุณครูเคยไปเที่ยวถ้ำที่ไหนบ้างคะ สิ่งที่ประทับใจในการไปเที่ยวถ้ำได้แก่อะไรบ้าง ถ้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมถ้ำจึงเกิดขึ้นในหินปูน