• 20 ปี โครงการ พสวท. กับการพัฒนาประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2547)
   โครงการ พสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • 20 ปี โอลิมปิกวิชาการ ศักยภาพเด็กไทยบนเวทีการศึกษาระดับโลก 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2553)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันทางวิชาการของเยาวชนจากทัั่วโลกทีี่มีอายุไม่กิน 20 ปี และไม่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเริิ่มแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกเมืื่อป พ.ศ. 2502 วิชาฟิสิกส์ ...
  • 2017 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ และสอนนักเรียนอย่างไรในการตรวจสอบ 

   ตีรวิชช์ ทินประภา (2560)
   2017 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในทันใด และถ้า 2017 เป็นจำนวนเฉพาะ เราจะสอนนักเรียนอย่างไร และสอนในระดับใดจึงจะเหมาะสม
  • 25 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ไทย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 3 ทัศนะนักดาราศาสตร์ที่มีต่อชีวิตนอกโลก วิทยาศาสตร์ หรือ นิยาย 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   ลองมาร่วมหาคำตอบจากประสบการณ์การสำรวจดาวเสาร์ครั้งล่าสุดว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเสาร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และมนุษย์จะไปอาศัยอยู่นอกโลกได้จริงหรือ ?
  • 350 ปี แห่งชาตกาลของ Royal Society 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีการประชุมและสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย เเต่เมื่อ 400 ปีก่อน การหารือเรื่องที่เที่ยวและวัฒนธรรมมีน้อย
  • 36 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 36 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1) 

   สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2560)
   เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุสาหกรรมประเภทหนึ่ง ที่มีกำเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กัน เพียงในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ในห้องปฏิบัติการ และเพิ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. 2009 นี่เอง
  • 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 2) 

   สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2560)
   ตามที่ได้เสนอความรู้พื้นฐานและความเป็นมาเกี่ยวกับ 3D Printing ตอนที่ 1 ไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะมีการจำแนกเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบสามมิติและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการพิมพ์ เพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเห ...
  • 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2560-01-02)
   ตารางธาตุ เป็นตารางแสดงรายชื่อธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบธาตุใหม่ จำนวน 4 ธาตุ และเป็นการเติมเต็มธาตุในคาบที่ 7 ของตารางธาตุ
  • 40 ปี สสวท. บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ย้อนหลังไป 40 ปีเศษ มีความเคลื่อนไหวขนานใหญ่เกิดขึ้นในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของไทย อันสืบเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่กำลังตื่นตัวในประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อการสอนเ ...
  • Active Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557)
   ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ 21 ดังนั้นครูต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจดั การเรียนรู้ บริบทและบรรยากาศของชั้นเรียน และที่สำคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเ ...
  • Albert Abraham Michelson 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ในฤดูในไม้ผลิปี พ.ศ. 2422 หนังสือพิมพ์ The New York Time ได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่า วงการวิทยาศาสตร์ของอเมริกาและของโลกกำลังมีอัจฉริยะคนใหม่ชื่อ A.A.Michelson ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2450 จากผลงานการส ...
  • Albert Abraham Michelson ผู้ทดลองพบว่าไม่มีอีเทอร์ในเอกภพ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   Albert Abraham Michelson ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ. 1907 จากผลงานสร้างอุปกรณ์แทรกสอด ที่มีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และความสำคัญของอุปกรณ์นี้คือใช้ในการพิสูจน์ว่า เอกภพไม่มีอีเทอร์
  • Alfred Wegener ผู้ตั้งทฤษฎีการเลื่อนตัวของเปลือกทวีป 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ใน พ.ศ. 2163 (รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม) ปราชญ์ Francis Bacon หลังจากที่ได้ศึกษาแผนที่โลกแล้ว ก็ได้เสนอความคิดว่า ย้อนไปในอดีตยุคดึกดำบรรพ์ ทวีปอเมริกาคงเคยผนึกติดเป็นแผ่นดินเดียวกับทวีปยุโรปและแอฟริกา อีก 48 ปีต่อมา P. Placet ...
  • Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจน ของรัสเซีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและชื่นชมว่าเขา คือบิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ ...
  • Andrey Geim กับ การพบกราฟีน (Graphene) 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   ในปี ค.ศ.1996 Richard Smalley คือผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีร่วมกับ Harry Kroto และ Robert Curl ด้วยผลงานการพบ fullerene ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน 60 อะตอมจับเรียงกันเป็นทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอล นับเป็นการจัดเรียงอะตอมคาร์บ ...
  • Arithmetic with Frames 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2547)
   พอดีผมได้อ่านบทความ Arithmetic with Frames ในหนังสือ Teaching Gifted Students และเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงขอเรียบเรียงความมาเขียนให้อ่านกัน
  • Arthur Eddington 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   Arthur Eddington เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ที่เมือง Kendal ใกล้ Lake District ในอังกฤษ บิดามารดาเป็น Quaker ที่เคร่งศาสนามาก และมีวิถีชีวิตกับความเชื่อที่ไม่เหมือนคนทั่วไป
  • as if words have indeed become flesh (เสมือนได้พิสูจน์ว่าสมมติฐานนั้น คือ ความจริง) 

   วิโรจน์ ตันตราภรณ์ (2548)
   ผู้เขียนติดใจในข้อสังเกตของ Ziman ในหนังสือ Solid State Physics เพราะเขาเป็น Theorist คนหนึ่ง และได้วิเคราะห์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้น ซึ่งมี Theorists หลายคนได้แสดงฝีมือ math ชั้นสูงคำนวณค่าต่าง ...