• จุดประกายความคิด กับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า 

   สมรศรี กันภัย (2558)
   การมาเยือนของ ผู้อำนวยการองค์การนาซ่า นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและความภูมิใจแก่นักเรียนที่ได้พบนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ในการท่องอวกาศมา 4 รอบแล้ว คุณค่าของเนื้อหาที่บรรยายตลอดช่วงเวลา40 นาที มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ ...
  • จุดประกายให้น้อง สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการท 

   ทวินันท์ มาลา (2559)
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม One Day Camp “จุดประกายให้น้อง... สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ”
  • จุดประสงค์ในการสอน เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2518)
   กรมวิชาการได้พิจารณาเห็นว่า จุดประสงค์ในการสอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่ต้องการ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2518 เรื่อง "จุดประสงค์ในการสอน" ...
  • จุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-07-06)
   ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสิบปีที่แล้วยังคงมีคะแนนต่ำและคงที่ ผลการวิจัยชี้ถึงหลายตัวแปรทางระบบโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ต่ำ เป็นต้นว่า (1) ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมทางการศึกษา ...
  • จุลชีววิทยา สำหรับนักเรียน 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2558)
   จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ โพรโทซัว และสาหร่ายขนาดเล็ก แต่สามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • จุลินทรีย์กับพลาสติก 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2556)
   จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลายชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งมักจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารที่ย่อยสลายได้ยาก ...
  • ชมภูทวีป 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   บทความนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนชมภูทวีปโดยสังเขป จากการชมภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช
  • ชวนดูดาว 

   วิหกไร้คอน (2551)
   หลายคนอาจชอบดูดาว เพราะรู้สึกสวยงามและถ้าได้ดูกับคนที่เป็นที่รักจะยิิ่งมีความสุข และดาวบนท้องฟ้าจะดูสวยงามเป็นพิเศษ...
  • ชวนเด็กเล็กมาทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   กิจกรรม ลอยสูง - ลอยต่ำ, กิจกรรม เล่นกับงู, การทดลอง จมจม - ลอยลอย
  • ชวนเที่ยวท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ไปดูดาวใกล้กรุงเทพฯ กัน 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   เมื่อพูดถึงท้องฟ้าจำลอง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งเอกมัย ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เก่าแก่ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ไปดูดาวกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มสาว
  • ชวนไปลุยเลน 

   นิอร ภูรัตน์ (2554)
   สสวท. ได้ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและองค์การบริการส่วนตำบลลีเล็ด ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนลีเล็ด
  • ชอร์ช ชาร์ปาก นักฟิสิกส์ผู้ปฏิรูปเทคนิคการวัดสมบัติของอนุภาคพลังงานสูง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   ชาร์ปากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและน่าชื่นชม จากสภาพเด็กที่ยากจนและขาดแคลน แต่การใฝ่รู้และอยากรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในวัยหนุ่ม และเป็นบุคคลของโลกในบั้นปลาย
  • ชาวบ้าน คณิตศาสตร์ พื้นที่ 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2552)
   บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องกันมายาวนาน จนเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ของปราชญ์เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ...
  • ชิคุนกุนยา ชื่อนี้แปลกหู 

   สุนัดดา โยมญาติ (2552)
   ชิคุนกุนยา เป็นโรคเก่าที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ชื่อชิคุนกุนยาเป็นภาษาของคนพื้นเมืองในแอฟริกาที่อาศัยอยู่บริเวณที่พบการระบาดของโลกครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2495
  • ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก เป็นสื่ออุปกรณ์การสอนเรื่องแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กนักเรียนได้มาก เพราะอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหวและนักเรียนทำเล่นเองได้ง่าย
  • ชีววิทยาโอลิมปิกกับรางวัลเกียรติยศ 9 เหรียญทอง 

   ชูศิลป์ อัตชู (2545)
   ควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่งจากหายไปได้ไม่เท่าไหร่ เราก็มีข่าวใหม่ที่น่ายินดีกับความสำเร็จจากการแข่งขันทางด้านวิชาการในระดับโลกมาให้คนไทยได้ชื่นใจกัน
  • ชุดกล่องสมองกล 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2548)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น
  • ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่องการสะท้อนของแสง 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2552)
   สาขาฟิสิกส์ และสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
  • ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

   สมคิด ศิริเรือง (2551)
   บทเรียนทางฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่นับเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากเช่นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ มิติหนึ่งคือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และในอีกมิติเป็นการเคลื่อน ...
  • ซูเปอร์มูน 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ซูเปอร์มูน คือ ดวงจันทร์ที่เห็นโตกว่าปกติ ถ้าเป็นจันทร์เพ็ญจะเห็นความแตกต่างระหว่างจันทร์เพ็ญที่เป็นซูเปอร์มูนและจันทร์เพ็ญที่เป็นจันทร์เพ็ญปกติชัดเจนมาก