• จิตสำนึกของ Jame Franck นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล 1925 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เจมส์ ฟรังก์ เป็นนักฟิสิกส์ขาวเยอรมัน นักเรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะรู้จักการทดลองของ ฟรังก์ กับ กุสดาฟ แฮทซ์ ที่ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2468
  • จิ๋วแต่แจ๋ว อัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ฉายแววทั่วประเทศ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-05-02)
   เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศกา ...
  • จีนส่งยานอวกาศฉางเอ๋อลงดวงจันทร์ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2557)
   จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 1 ออกจากโลกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์ และฉางเอ๋อ 2 ออกจากโลกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 เพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์เช่นเดียวกับฉางเอ๋อ 1
  • จีราท เฟร์เมย์ นักชีววิทยาอัจฉริยะผู้เห็นธรรมชาติด้วยมือ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   นักวิทยาศาสตร์คือคนที่กระหายจะเข้าใจธรรมชาติ และเรียนรู้เรื่องราวของเอกภพโดยการสังเกตด้วยตนเอง หรือโดยบุคคลอื่น แล้วสร้างความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงต้องทำลอง อ่านบทความวิจัย และนำเสนอความรู้ที่พบใหม่ให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้ ...
  • จีโนมข้าว 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2552)
   "ข้าว" จัดเป็นอาหารหลักประจำชาติของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันข้าวก็เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายของคนหลายชาติ ดังนั้นจึงทำให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
  • จุดประกายความคิด กับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า 

   สมรศรี กันภัย (2558)
   การมาเยือนของ ผู้อำนวยการองค์การนาซ่า นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและความภูมิใจแก่นักเรียนที่ได้พบนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ในการท่องอวกาศมา 4 รอบแล้ว คุณค่าของเนื้อหาที่บรรยายตลอดช่วงเวลา40 นาที มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ ...
  • จุดประกายให้น้อง สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการท 

   ทวินันท์ มาลา (2559)
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม One Day Camp “จุดประกายให้น้อง... สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ”
  • จุดประสงค์ในการสอน เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2518)
   กรมวิชาการได้พิจารณาเห็นว่า จุดประสงค์ในการสอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่ต้องการ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2518 เรื่อง "จุดประสงค์ในการสอน" ...
  • จุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-07-06)
   ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสิบปีที่แล้วยังคงมีคะแนนต่ำและคงที่ ผลการวิจัยชี้ถึงหลายตัวแปรทางระบบโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ต่ำ เป็นต้นว่า (1) ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมทางการศึกษา ...
  • จุลชีววิทยา สำหรับนักเรียน 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2558)
   จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ โพรโทซัว และสาหร่ายขนาดเล็ก แต่สามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • จุลินทรีย์กับพลาสติก 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2556)
   จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลายชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งมักจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารที่ย่อยสลายได้ยาก ...
  • ชมภูทวีป 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   บทความนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนชมภูทวีปโดยสังเขป จากการชมภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช
  • ชวนดูดาว 

   วิหกไร้คอน (2551)
   หลายคนอาจชอบดูดาว เพราะรู้สึกสวยงามและถ้าได้ดูกับคนที่เป็นที่รักจะยิิ่งมีความสุข และดาวบนท้องฟ้าจะดูสวยงามเป็นพิเศษ...
  • ชวนเด็กเล็กมาทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   กิจกรรม ลอยสูง - ลอยต่ำ, กิจกรรม เล่นกับงู, การทดลอง จมจม - ลอยลอย
  • ชวนเที่ยวท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ไปดูดาวใกล้กรุงเทพฯ กัน 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   เมื่อพูดถึงท้องฟ้าจำลอง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งเอกมัย ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เก่าแก่ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ไปดูดาวกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มสาว
  • ชวนไปลุยเลน 

   นิอร ภูรัตน์ (2554)
   สสวท. ได้ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและองค์การบริการส่วนตำบลลีเล็ด ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนลีเล็ด
  • ชอร์ช ชาร์ปาก นักฟิสิกส์ผู้ปฏิรูปเทคนิคการวัดสมบัติของอนุภาคพลังงานสูง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   ชาร์ปากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและน่าชื่นชม จากสภาพเด็กที่ยากจนและขาดแคลน แต่การใฝ่รู้และอยากรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในวัยหนุ่ม และเป็นบุคคลของโลกในบั้นปลาย
  • ชาวบ้าน คณิตศาสตร์ พื้นที่ 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2552)
   บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องกันมายาวนาน จนเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ของปราชญ์เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ...
  • ชิคุนกุนยา ชื่อนี้แปลกหู 

   สุนัดดา โยมญาติ (2552)
   ชิคุนกุนยา เป็นโรคเก่าที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ชื่อชิคุนกุนยาเป็นภาษาของคนพื้นเมืองในแอฟริกาที่อาศัยอยู่บริเวณที่พบการระบาดของโลกครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2495
  • ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก เป็นสื่ออุปกรณ์การสอนเรื่องแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กนักเรียนได้มาก เพราะอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหวและนักเรียนทำเล่นเองได้ง่าย