• Web Quest 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2547)
   ความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตนต้องการรู้ เป็นการตอบสนองความพอใจส่วนตน จนเกิดความจำ
  • WebQuest 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   WebQuest เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ inquiry oriented activities ที่นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ใช้แนวคิดที่ว่า ...
  • Werner Heisenberg บิดาอีกคนหนึึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Werner Heisenberg เกิดเมืื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ตัั้งแต่เด็ก Heisenberg เป็นคนที่ไม่แข็งแรง คือ เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เมืื่ออายุ 9 ขวบ ครอบครัวได้อพยพไปพำนักที่ Munich เพื่อให้ Heisenberg ...
  • What is P-16 System? 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2548)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดถึง P-16 System ในระบบการศึกษา มาหลายปีแล้ว แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2541 โดยหน่วยงาน National Conference of State Legislatures (NCSL) ได้เริ่มทำการศึกษาเรื่อยมา ปัจจุบันได้มีการทดลอง ...
  • Wiki กับ Wikipedia เว็ปไซต์คนละเรื่องเดียวกัน 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2549)
   เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับเว็ปไซต์พบว่า Wikipedia คืออะไร เป็นแหล่งข้อมูลประเภทใด ทำให้รู้ว่าเว็ปไซต์นี้มี concept ที่น่าสนใจทีเดียว
  • William Henry Bragg บิดาของผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   เมื่ออายุ 11 ปี Bragg ได้เข้าเรียนที่ Market Malborough Grammar School และเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาต่างประเทศได้ดี แต่สอบวิชาประวัติศาสตร์ตก ถึงชีวิตส่วนใหญ่ของ Bragg จะหมดไปกับการอ่านหนังสือ และการทำงานตามลำพัง...
  • William Thomson Lord Kalvin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Thomson เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ เพราะมีผลงานด้านความร้อน และไฟฟ้ามากมาย Thomson ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็น Lord Kelvin ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำ ที่ไหนผ่านมหาวิทยาลัยที่เขาใช้ชีวิตทำงานถึง 53 ปี
  • Windows Movie Maker โปรแกรมตัดต่อหนังบนวินโดว์ที่ไม่ธรรมดา 

   ทัศนีย์ วรเพชร (2549)
   ใครหลายคนที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังแล้วละก็ คุณรู้หรือไม่ว่าระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP ที่คุณใช้อยู่ ได้เตรียมโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังมาให้ด้วย ถ้ายังไม่รู้...แสดงว่าคุณยังท่องเที่ยวไปในไมโครซอร์ฟไม่ครบ แต่สำหรับใ ...
  • WolframAlpha เพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 

   วัชรพงศ์ ศรีแสง (2555)
   WolframAlpha (Wolfram Alpha LLC., 2010) อ่านว่า วูลแฟรมแอลฟา คือ โปรแกรมที่ให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.wolframalpha.com มีหน้าตาคล้าย เว็บไซต์ทั่วไป และ ใช้ง่ายแต่ WolframAlpha เป็นโปรแกรมที ...
  • www.thaigoodview.com ทำด้วยใจไปด้วยฝันของเว็บมาสเตอร์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2548)
   เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งมี อ. พูลศักดิ์ สักกทัตติยกุล แกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากการต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่แสดงผลงาน ติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ...
  • X x X = ? 

   สุวัฒนา (อุทัยรัตน์) เอี่ยมอรพรรณ (2546)
   ถึงจะมีการปฏิรูปการศึกษา การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การอบรมครูทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน แต่คำถามเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ ในวงการศึกษาโดยเฉพาะวาคณิตศาสตร์ ยังมีอยู่เช่นเดิม คำถามของครูง่าย ...
  • Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008
  • กรณีตัวอย่าง การเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  • กรณีศึกษา พลังงานทางเลือกจากภูเขาไฟ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   จากอดีตถึงปัจจุบัน ปราฏการณ์ธรรมชาติที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งจากใต้ดินสู่ท้องฟ้า บ่อน้ำร้อน ทำให้มนุษย์รู้ดีว่า ใต้พื้นโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก ...
  • กรอบการวิจัย TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2558)
   การประเมินในโครงการ TIMSS 2015 ครอบคลุมด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้
  • กรอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ธนารัตน์ จิระอรุณ; มลุลี พรโชคชัย (2546)
   ICT เป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และอื่น ๆ
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินวาสเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนโครงการ PISA 2015 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินว่าเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กระจกลูกบอลมายา 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย; สัญญลักษณ์ นิรัติศัยรักษ์ (2547)
   ครั้งนี้เราจะทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนอย่างสนุกสนาน และได้รับสาระกันบ้างนะครับ โดยใช้วัสดุที่ใช้ในเทศกาลคริสต์มาส ได้แก่ลูกบอลคริสต์มาสนั่นเอง
  • กระจกอัจฉริยะ 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2548)
   การนั่งทำงานอยู่ในห้องกระจกที่มีแสดงแดดส่องถึงและไม่มีเครื่องปรับอากาศ คงจะเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก เพราะความร้อนอบอ้าวที่ได้รับ แต่โชคดีที่เรามีเครื่องปรับอากศ จึงนั่งทำงานได้อย่างเย็นสบาย แต่พลังงานที่ต้องใช้ ...