• H-racer รถธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 

   ปริสา รัตนพิทักษ์กุล (2554)
   วิทยาศาสตร์ของพลังงานสะอาด ใช้ น้ำ เป็นเชื้อเพลิงเหมือนที่ใช้ น้ำมัน
  • Handheld กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   นิตยาพร บุญญาศิริ (2550)
   การนำเครื่องคำนวณเชิงกราฟซึ่งมีขนาดพกพาและพอเหมะกับมือของนักเรียนมาใช้ น่าจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกมีอำนาจ และแรงจูงใจใฝ่รู้สูง เพราะเขามีอิสระในการสำรวจอาณาจักรทางคณิตศาสตร์ กล้าที่จะลองผิดลองถูก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของค ...
  • Henry Cavendish อัจฉริยะผู้มีปัญหาด้านจิตใจ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   แม้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 (หลังจากที่ Newton เสียชีวิต) แต่ถ้าถามใครสักคนในสมัยที่ Henry Cavendish ยังมีชีวิตอยู่ว่ารู้จัก Cavendish หรือไม่ เขาก็จะตอบว่า “ไม่รู้จัก”
  • Herbert Aaron Hauptman นักคณิตศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 1985 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เวลาเราเห็นโครงสร้าง 3 มิติของโมเลกุล เรามักรู้สึกตื่นตาตื่นใจและอดสงสัยไม่ได้ว่า นักเคมี นักชีววิทยา และนักฟิสิกส์รู้ได้อย่างไรว่าโมเลกุลขนาดใหญ่มีโครงสร้างดังที่ปรากฎ และใครคือผู้พบวิธีหาความลึกลับและซับซ้อนนี้
  • ICME - 10 เล่าสู่กันฟัง 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   เข้าร่วมงานประชุมการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีชื่อว่า ICME-10 ครั้งที่ 10 จึงขอนำสาระที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้มาเล่าให้ผู้สนใจได้รับทราบ
  • INQUIRY กำลังจะหายไป 

   นิพนธ์ จันเลน (2557)
   ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเ ...
  • Inquiry-based Teaching vs. Flood Crisis 

   วชิร ศรีคุ้ม (2555)
   ระหว่างที่วิตกเรื่องน้ำท่วม ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า นักการศึกษาจำเป็นต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยเพื่อบ่งชี้ได้ว่า ...
  • Internet of Things (IoT) เมื่อสรรพสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต 

   วชิรพรรณ ทองวิจัตร (2559)
   เราคงปฏเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามักเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่รอบตัวเรา
  • ITE-Gold นักประดิษฐ์ Robot Soccer จากรั้วลาดกระบัง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Robocup Thailand Championship) ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วนั้น นับเป็นการสนับสนุนนักคิดไทยให้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาปรับใช้
  • James Clerk Maxwell นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   เมื่อ Hertz ประสบความสำเร็จในการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อ Einstein สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ เขาได้พบว่า สมการการเคลื่อนที่ของ Newton ต้องถูหปรับเปลี่ยนแต่สมการ Maxwell ก็ยังคงรูปเดิมทุกประการ...
  • Johannes van der Waal 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในปี พ.ศ. 2453 องค์กร The Academy of Sciences ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ Johannes van der Waal ผู้ได้บุกเบิกวิทยาการด้านฟิสิกส์โมเลกุลที่ใช้ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของของเหลวและแก๊ส
  • John Bardeen ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2 ครั้ง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Bardeen เป็นอัจฉริยะผู้มีผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี อีกทั้งเป็นนักวางแผนและนโยบายการพัฒนาอุสาหกรรม รวมถึงเป็นนักกอล์ฟ ผู้มีความพากเพียรพยายามอีกทั้งมีแรงดลใจ ความมุ่งมั่น ความสามรถ ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญมาก ...
  • John Cockcroft และ Ernest Walton 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Cockcroft และ Ernest Walton ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยการระดมยิงนิวเคลียส ด้วยอนุภาคพลังงานสูง
  • John Flansteed นักดาราศาสตร์ราชสำนักคนแรกของอังกฤษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Flamsteed คือ บิดาคนหนึ่งของดาราศาสตร์ยุคใหม่ ผู้ได้ปรับปรุงข้อมูลในตารางดาราศาสตร์ของดาวนับ 3,000 ดวงที่นักวิทยาศาสตร์และนักเดินทางได้ใช้กันมานานจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพราะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  • Joseph Banks นักพฤกษศาสตร์ผู้ให้กำเนิดสวน Kew แห่งลอนดอน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Joseph Banks เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1743 เมื่ออายุ 9 ขวบได้ไปศึกษาที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงคือ Harrow จากนั้นได้ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียน Eton เมื่ออายุ17 ปี Banks ได้สอบเข้าเรียนที่วิทยาลัย Christchurch ...
  • Joseph Rotblat นักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลสันติภาพ ผู้รณรงค์ให้โลกกำจัดระเบิดปรมาณู 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Joseph Rotblat เป็นนักฟิสิกส์คนแรก ๆ ของโลกที่ตระหนักว่า ระเบิดปรมาณูมีพลังในการทำลายมนุษยชาติได้อย่างมหันต์ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักฟิสิกส์มาเป็นนักเคลื่อนไหวให้ประเทศมหาอำนาจไม่คิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ได้สะสมไว้ ...
  • Julian Seymour Schwinger 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ถึงจะได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ Feynman แต่ Schwinger ก็ไม่เป็นที่รู้จักในบรรดาคนทั่วไปมากเท่า Feynman เพราะ Schwinger ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ของสังคม แต่เป็นนักฟิสิกส์ของนักฟิสิกส์เท่านั้น
  • Kahoot แบบทดสอบออนไลน์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกม 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2562-03-04)
   Kahoot เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ https://kahoot.com/ ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเล่นเกม ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีลูกเล่นที่สามารถจับเวลา ...
  • Lazzaro Spallanzani มนุษย์ค้างคาวคนแรกของโลก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-07-03)
   Lazzaro Spallanzani เป็นบุคคลแรกที่พบว่า ค้างคาวสามารถเห็นและล่าเหยื่อในที่มืดสนิทได้โดยไม่ใช้ตา แต่ใช้หูในการหาทิศทาง Spallanzani เป็นทั้งนักบวช ครู และนักชีววิทยา เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1729 ทางตอนเหนือของอิตาลี
  • Learning Object สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2548)
   คุณครูผู้สอนคงเคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากวีดิทัศน์และซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้