หน้าหลัก  >  ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3304

โทรสาร 0 2382 3246

Library@ipst.ac.th

}

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.00-16.00 น.

ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์

ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว

(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

สถานีพญาไท

รถเมล์

สาย 14, 17, 72, 74, 77, 204, 536, 539